logo

Soukromé oddlužení

Oddlužení malých a středních podnikatelů Kontaktujte nás

O nás

Nabízíme účinné a rychlé oddlužení fyzickým i právnickým osobám, které nechtějí či nemohou projít procesem oddlužení podle insolvenčního zákona. Naše služby jsou určeny především podnikatelům, pro které je oddlužení podle insolvenčního zákona nedostupné nebo likvidační.


Jak pracujeme

Nejdříve od Vás získáme základní přehled o Vašich závazcích. Tyto informace doplníme informacemi z veřejných datových zdrojů, Vašich věřitelů a našich vlastních databází. Tím získáme podrobný přehled o Vaší dluhové situaci.

Takto zjištěné dluhy řešíme individuálně podle povahy případu. Nabízejí se tři základní varianty řešení dluhu: odkup a následné splácení našim investorům dle dohodnutého splátkového kalendáře, dojednání pro Vás přijatelných splátek a sjednání snížení dluhu přímo Vaším věřitelem.

V případech zjevně nespravedlivě vymáhaného dluhu Vás naši právníci mohou před placením bránit.

Výsledkem naší práce je tak snížení celkového objemu Vašich dluhů, eliminace nesmyslně vysokých úroků z prodlení či smluvních pokut a nastavení splátek přiměřeně Vašim příjmům.

Na každý případ přidělujeme specialisty, kteří mají zkušenosti řešením obdobných případů nebo s daným oborem podnikání. Našimi spolupracovníky jsou ve všech oblastech profesionálové s mnohaletou praxí.


Pro koho nepracujeme

Rozhodně nepracujeme pro klienty, kteří se zjevně podvodným nebo nemravným způsobem chtějí placení svých závazků vyhnout. Naším klientem je poctivý podnikatel, který se v důsledku nesprávných rozhodnutí nebo nepřízně štěstěny dostal do dluhové pasti.


Jaké jsou naše odměny

Vždy individuálně dohodnuté. Nemáme stanovený sazebník, snažíme se přizpůsobit povaze případu. Naše práce není levná, nicméně má kýžené výsledky. Orientačně účtujeme za vyřešení dluhové situace osoby s celkovým zadlužením v řádu milionů korun částku v řádu vyšších desítek tisíc korun.